PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu
Ngày 07/9/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 2682/SYT-NVY chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp Văn phòng UBND - HĐND tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành; triển khai các hoạt động truyên truyền về đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu lồng ghép với hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất; tăng cường công tác giám sát, báo cáo, điều tra, cấp cứu kịp thời khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ đạo, giám sát các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền về ATTP đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; tuyên truyền các thông điệp đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020 và cung cấp các nội dung thông điệp cho các huyện, thành phố để thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin địa phương; cung cấp băng zôn tuyên truyền thông điệp đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020 cho các huyện, thành phố để thực hiện tuyên truyền; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện điều tra và báo cáo kịp thời khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các thông điệp đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020 trên website của ngành Y tế và bản tin Y - Dược học của ngành; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn xây dựng chuyên mục đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị phương tiện, vật tư, hóa chất sẵn sàng cấp cứu và điều trị khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra./.

Hồng Nhung