PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
Những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn lao động, xây dựng đội ngũ lao động làm việc chuyên nghiệp và đạt năng suất cao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, công tác bảo đảm ATVSLĐ đã được chú trọng triển khai toàn diện, rộng khắp trong toàn tỉnh. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từng bước đi vào nền nếp, các huyện, thành phố đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng đã được các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm ATVSLĐ tại đơn vị.

Nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình ATVSLĐ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch ATVSLĐ, phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đoàn Thanh niên tổ chức Lễ phát động hành động ATVSLĐ, Tháng Công nhân và Tháng vận động Bảo hiểm xã hội toàn dân triển khai sâu rộng ở mọi cấp, mọi ngành. Đây là cách làm phù hợp với thực tiễn, tạo sức mạnh cộng hưởng nguồn lực từ những hoạt động thiết thực của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp trong việc quan tâm, bảo vệ người lao động.

Các cơ quan quản lý nhà nước cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về lao động, ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng đến thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tại các khu vực kinh doanh đông người như chợ, trường học, cửa hàng kinh doanh xăng dầu... Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng lao động cả về tay nghề và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động.


Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023

Quan tâm cải thiện môi trường làm việc an toàn cho người lao động, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” là một trong các phong trào thi đua lớn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã góp phần thiết thực cùng chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, tài sản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hằng năm, các cấp công đoàn đều phát động thi đua đăng ký thực hiện Phong trào và có nhiều hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ. Kết quả năm 2022, toàn tỉnh có trên 270 tập thể, gần 2.390 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia Phong trào.

Công tác huấn luyện về ATVSLĐ, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động được nhiều đơn vị quan tâm thực hiện. Năm 2022, có 2.150 lượt người được huấn luyện; gần 11.330 lượt cán bộ, công nhân viên chức lao động được khám sức khỏe định kỳ…

Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp chủ động giám sát việc thực hiện các nội dung của thỏa ước lao động tập thể, trong đó đặc biệt quan tâm đến các nội dung liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động và công tác ATVSLĐ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2022, có 18 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình công tác ATVSLĐ. Trong tổng số 2.852 lao động của các doanh nghiệp, có 1.059 lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Những lao động này đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bồi dưỡng chống độc hại với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong năm, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn lao động, không có người chết do tai nạn lao động.

Bên cạnh bộ phận công nhân lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được đảm bảo các điều kiện làm việc cũng như các chế độ bảo hiểm, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận người lao động làm việc tự do không có hợp đồng lao động. Đây là những đối tượng mà các ngành chức năng khó nắm bắt được thông tin cũng như quan tâm hỗ trợ tuyên truyền các chính sách về an toàn lao động, bảo hiểm.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Văn Lưu cho biết, Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay có chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc” là rất phù hợp trong bối cảnh chúng ta đang chủ động, tích cực xây dựng các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định. Bên cạnh nhiều biện pháp quan trọng được đưa ra, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tăng cường kiểm tra doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn lao động./.

Thu Trang