PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022
Chiều 21/9, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022 (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và bàn các giải pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch giao năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 737 tỷ đồng, UBND tỉnh giao 800 tỷ đồng. Công tác thu NSNN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan như Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Tính đến ngày 19/9, toàn tỉnh thu được 550 tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán Bộ Tài chính giao, 68,8% dự toán tỉnh giao, bằng 103,9% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ như thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 81,2% dự toán, bằng 117,6% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 93,8% dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ; thu từ đất đạt 117,5% dự toán, bằng 188,1% so với cùng kỳ; thu từ xổ số đạt 95,7% dự toán, bằng 172% so với cùng kỳ. Một số địa phương có tiến độ thu khá so với dự toán và so với cùng kỳ như Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể, Chợ Đồn, trong đó huyện Ba Bể đã thu vượt dự toán nhưng chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khoản thu đạt thấp như: Thu từ các doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài quốc doanh chỉ đạt 53,3% dự toán, bằng 90,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách khác đạt 63,6% dự toán, đạt 64,7% so với cùng kỳ…

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân những khoản thu thấp, giảm so với dự toán và so với cùng kỳ năm 2021; bàn các giải pháp đôn đốc thu những tháng cuối năm để hoàn thành và vượt dự toán giao; dự kiến kế hoạch thu 3 năm giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá công tác thu NSNN của tỉnh cơ bản đạt tiến độ; ghi nhận sự nỗ lực của Cục Thuế tỉnh và các đơn vị, địa phương với những kết quả đã đạt được. Để hoàn thành dự toán giao thu NSNN năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Cục Thuế tỉnh cần tập trung cho công tác thu NSNN; tăng cường khai thác các nguồn thu, chống thất thu, triển khai các giải pháp phấn đấu thu đạt và vượt dự toán, nhất là có giải pháp mạnh mẽ hơn để thu thuế từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thu NSNN để phấn đấu đạt mức trên 1.000 tỷ đồng vào năm 2023. Cục Hải quan tăng thu thuế xuất nhập khẩu. Các sở, ngành trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp của đơn vị mình, góp phần tăng thu NSNN của tỉnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trao Bằng khen cho các cá nhân 
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh 

Nhân dịp này, có 4 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Hương Dịu