PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5514/UBND-NNTNMT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT ngày 11/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, tham mưu các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.


 Tỉnh Bắc Kạn dự kiến gieo trồng 15 ha kiệu trong vụ Đông năm 2020

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông thấp nhất là 1.532 ha, trong đó: Rau các loại là 944 ha, cây ngô 210 ha, cây khoai tây 150 ha, khoai lang 150 ha, cây bí 50 ha, cây ớt 16 ha, cây kiệu 12 ha, tổng sản lượng đạt trên 16.361 tấn./.

Nông Cúc