PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 19/11/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 679/KH-BCĐ về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong thời gian tới, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các lực lượng chức năng, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử. Tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn để có kế hoạch đấu tranh, giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân tích cực, chủ động tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Các đơn vị biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật…

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn yêu cầu, các cơ quan thành viên, các lực lượng chức năng, địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; việc kiểm tra hoạt động thương mại điện tử phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng theo quy trình, có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan, tránh chồng chéo, không gây tác động xấu đến thị trường, không làm ảnh hưởng, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Các hành vi vi phạm khi được phát hiện phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời, theo quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, không bao che, không tiếp tay các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh./.

Nông Cúc