PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp tết Nguyên đán năm 2021
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, nhất là thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, các vụ cháy lớn. Tuyên truyền việc khai thác cây trồng trong rừng trồng (kể cả cây Đào) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp. Tập trung xử lý hành vi phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực vật rừng, động vật rừng; khai thác trái pháp luật từ rừng tự nhiên (gỗ, cây rừng tự nhiên, lâm sản ngoài gỗ, động vật rừng).

Sở cũng yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp tết Nguyên đán 2021. Trong đó, tham mưu cho UBND cấp huyện, cấp xã rà soát các phương án PCCCR, chỉ đạo các chủ rừng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng cháy rừng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức ứng phó khi có cháy rừng xảy ra, không để xảy ra cháy lớn. Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Công an xã tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn sớm các hành vi phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác cây rừng tự nhiên trái pháp luật (bao gồm cả cây Đào), kinh doanh, chế biến lâm sản trái pháp luật. Tham mưu, xử lý nghiêm theo quy định./.

Hương Lan