PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm miến dong Bắc Kạn
Cục Quản lý thị trường tỉnh yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm miến dong Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Sản phẩm miến dong Bắc Kạn

Theo đó, để sản phẩm miến dong Bắc Kạn giữ được thương hiệu của địa phương và đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Cục Quản lý thị trường tỉnh yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm miến dong phù hợp các quy định của pháp luật, đảm bảo về an toàn thực phẩm. Tuyên truyền các cơ sở sản xuất không sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không đúng liều lượng, giới hạn và không nằm trong danh mục cho phép làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây mất thương hiệu sản phẩm.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm miến dong trên địa bàn tỉnh; chú trọng kiểm tra, phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh sản phẩm miến dong không đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu không đảm bảo, vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa, vi phạm về công bố chất lượng sản phẩm, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các cơ sở, hợp tác xã sản xuất miến dong... nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đúng theo quy định của pháp luật./.

Hương Lan