PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021 - 2022
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021 - 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021 - 2022, chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao...

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo lấy mã số ca bệnh Covid-19 tự động trên Hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch Covid-19 tại địa chỉ website https://macabenh.vncdc.gov.vn. Phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, tiếp tục triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ. Giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo đúng Hướng dẫn giám sát, phòng chống và Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế./.

Hồng Nhung