PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3221/UBND-VXNV chỉ đạo tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống theo khuyến cáo của cơ quan y tế để người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh.

Riêng Sở Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát để phát hiện những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh trên địa bàn; phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để chẩn đoán, xác định ca bệnh và xử lý kịp thời./.

Hồng Nhung