PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào tỉnh Bắc Kạn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung một số nội dung để ngăn chặn dịch, bệnh động vật làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm vào địa bàn tỉnh Bắc Kạn như bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu phi...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 22/6/2020, tại Văn bản số 3458/UBND-NNTNMT, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới (Văn bản số 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020); tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 26/6/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 1212/SNN-CNTY đề nghị UBND các huyện, thành phố cần tập trung một số nội dung để ngăn chặn dịch, bệnh động vật làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm vào địa bàn tỉnh Bắc Kạn như bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu phi...

Theo đó, UBND các huyện, thành phố cần tập trung tiển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại tuyến cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh.

Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, vào địa bàn; trường hợp bắt được các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định.


Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào tỉnh Bắc Kạn
để ngăn chặn dịch bệnh

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng... cơ quan thú y địa phương hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất; thông báo kịp thời cho Thú y viên cơ sở khi thấy lợn nuôi tại gia đình có dấu hiệu mắc bệnh có triệu chứng giống với bệnh dịch tả lợn Châu Phi để cơ quan thú y đến kiểm tra và thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi mua bán gia súc, tại cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện triệu chứng nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi./.

Hương Dịu