PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý giá đối với mặt hàng thiết yếu
Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về cung cầu, giá bán đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dầu ăn là một trong những loại mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày của người dân (Ảnh chụp tại cửa hàng thuộc địa bàn phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn) 

Cụ thể, Cục Quản lý thị trường tỉnh yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý địa bàn, theo dõi diễn biến cung cầu, giá bán các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày của người dân, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thu thập, xác minh thông tin, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết đối với mặt hàng Nhà nước quy định phải niêm yết giá. Xác minh thông tin để tổ chức kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên khâu lưu thông, nhất là các phương tiện chuyển phát nhanh để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá để tránh các tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường, đời sống Nhân dân.

Các địa bàn nếu để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý để người dân phản ánh, phát hiện mà không được xử lý thì Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường chịu trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.

Bích Huệ