PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường quản lý các đối tượng là người vô gia cư, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý người vô gia cư, người tâm thần lang thang trên địa bàn

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự xã hội và mỹ quan đô thị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với người vô gia cư, người tâm thần lang thang trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, cuộc sống của người dân; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đối tượng lang thang ở cộng đồng trong thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Rà soát, nắm tình hình đời sống đối tượng, kịp thời có phương án bảo vệ khẩn cấp.

Lập hồ sơ đưa các đối tượng lang thang, xin ăn chưa tìm được gia đình, người thân thích vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp của tỉnh theo đúng quy định hiện hành./.

Bích Huệ