PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày 04/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2495/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm Công văn số 2365/UBND-VXNV ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Hạn chế tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Bảo tàng tỉnh, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế; không lơ là chủ quan, luôn cảnh giác phòng, chống dịch bệnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương./.

Hồng Nhung