PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của cơ quan chuyên ngành Thú y, từ giữa tháng 10/2020 đến nay, bệnh Viêm da nổi cục xuất hiện ở 02 xã thuộc tỉnh Lạng Sơn (xã Quyết Thắng và xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng) và xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng với tổng số trên 147 con bò mắc bệnh, trong đó có 11 con chết. Trên cơ sở kết quả điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm nhiều gia súc của nhiều hộ chăn nuôi của tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cho thấy, khả năng dịch Viêm da nổi cục đã xuất hiện và lây lan ở nhiều địa phương thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, không loại trừ có khả năng dịch bệnh cũng có thể xuất hiện ở các địa phương khác nhưng chưa được phát hiện, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao.


Bò bị Viêm da nổi cục - Ảnh: Cục Thú y

Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn đại gia súc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi; chỉ nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường giám sát dịch bệnh, trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục thì khẩn trương phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm. Duy trì hoạt động của các lực lượng liên ngành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cảm nhiễm với bệnh Viêm da nổi cục; kiên quyết xử lý các trường hợp cố ý vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi ra từ vùng có dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục. Tăng cường giám sát, phát hiện bệnh, trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh thì tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm và tham mưu, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống. Chỉ đạo các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định./.

Hương Dịu