PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường truyền thông trong trường học về tiêm vắc xin phòng Covid-19
Nhằm tăng cường phối hợp truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện khẩn trương triển khai ngay một số nội dung.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

(1) Rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, gửi danh sách đến cơ quan y tế địa phương để phối hợp triển khai kế hoạch tiêm chủng. Hoàn thành tiêm 2 liều trong tháng 8/2022 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng nhanh độ bao phủ mũi 3 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành Giáo dục.

(2) Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp tổ chức các điểm tiêm chủng cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, đảm bảo tiêm chủng an toàn, khoa học.

(3) Tăng cường công tác truyền thông, vận động cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành Giáo dục tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Mời các chuyên gia tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch Covid-19 đầy đủ, kịp thời; đặc biệt quan tâm đến trẻ mắc bệnh lý nền, béo phì... để phối hợp với ngành Y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh.

(4) Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của UBND tỉnh, ngành Y tế và của địa phương. Thường xuyên cập nhật, báo cáo dữ liệu tiêm chủng cho trẻ em, học sinh trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn./.

Bích Huệ