PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020
Ngày 20/11/2020, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký Quyết định số 2128/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đây là các thầy cô giáo có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn. Danh sách các cá nhân được khen thưởng xem tại Quyết định.

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 4.470.000 đồng./.

Thanh Thuyên