PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 61 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
Ngày 20/11/2020, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 61 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đây là các tập thể của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước; có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Danh sách các tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xem tại Quyết định.

Tiền thưởng cho mỗi tập thể là 2.240.000 đồng./.

Thanh Thuyên