PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng trưởng kinh tế quý III dự kiến đạt 7,39%
Từ đầu năm đến nay, kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phục hồi tích cực. Tăng trưởng kinh tế quý III dự kiến đạt 7,39%, tính chung 9 tháng dự kiến tăng trưởng 5,81% so với cùng kỳ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản phẩm miến dong của HTX Tài Hoan xuất khẩu sang thị trường châu Âu

Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa Mùa đã thu hoạch sớm 2.150 ha. Diện tích ngô trồng được 5.640 ha, đã thu hoạch 1.240 ha, đạt 22% diện tích. Các loại cây trồng vụ Đông đang được tập trung thực hiện... Đàn vật nuôi phát triển ổn định. Sản lượng khai thác gỗ các loại là 245.637 m3 gỗ các loại, đạt 81% kế hoạch. Đóng góp vào tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,75%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất với 8,03%, trong đó, công nghiệp tăng trưởng 8,52%. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.247.718 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch.

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
(Ảnh: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT258 đoạn qua huyện Ba Bể)

Khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng 6,03%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 10 tháng ước đạt 6.282 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2022, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 30,551 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt 19,484 triệu USD, nhập khẩu đạt 11,067 triệu USD, đạt 122,2% kế hoạch năm, tăng 69,33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10, có 13 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 105 tỷ đồng. 10 tháng năm 2022, tỉnh có 96 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng.

10 tháng, cả tỉnh có 37 hợp tác xã (HTX) thành lập mới, đạt 101% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 326 HTX, tổng vốn điều lệ trên 370 tỷ đồng với 2.717 thành viên; có 2 Liên hiệp HTX với 18 thành viên là các HTX; hoạt động của Liên hiệp HTX chủ yếu là thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các HTX thành viên và quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng.

Trong 10 tháng, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 11 dự án với tổng mức vốn đăng ký 971 tỷ đồng, bằng 92% dự án so với cùng kỳ năm 2021; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 6 dự án.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả, song tăng trưởng của tỉnh vẫn thấp hơn so với cả nước (8,83%). Từ nay đến cuối năm, việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Hương Lan