PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo chuyên đề dạy học môn Toán và Tiếng Việt lớp 2
Trong 2 ngày (9 - 10/5), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo chuyên đề dạy học môn Toán và Tiếng Việt lớp 2, chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham dự lớp huấn có lãnh đạo Sở GD&ĐT, một số phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các phòng GD&ĐT và toàn bộ giáo viên cốt cán môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 của tỉnh…   

Tại Hội thảo, các giáo viên được lĩnh hội những kiến thức về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục; tổ chức dạy học lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018.

Giáo viên thực hành tiết dạy môn Tiếng Việt lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018

Cũng tại đây, giáo viên được tham gia thực hành 3 tiết dạy môn Tiếng Việt, 3 tiết dạy môn Toán lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018; các đơn vị báo cáo về tình hình dạy học, công tác chỉ đạo triển khai dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục đối với lớp 2 theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018; việc xây dựng kế hoạch bài dạy của lớp 2 đảm bảo giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được năng lực, phẩm chất cần thiết; công tác chuẩn bị tổ chức dạy học lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018, nhất là đối với môn Tiếng Anh và môn Tin học.   

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Thị Mai Sen phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Thị Mai Sen nhấn mạnh, Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán và môn Tiếng Việt lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018; giúp cán bộ quản lý chủ động trong công tác chỉ đạo; trao đổi, bàn bạc, thống nhất tìm ra các giải pháp cho việc triển khai tổ chức dạy học lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018, nhất là đối với môn Tiếng Anh và môn Tin học./.

Ngọc Tú