PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và di sản văn hóa năm 2022
Từ ngày 26 - 28/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ du lịch và di sản văn hóa năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham gia lớp tập huấn có 170 học viên gồm lãnh đạo, viên chức Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố cùng công chức Văn hóa - Thông tin của một số xã trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia lớp tập huấn 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên truyền đạt các chuyên đề về: Tổng quan về du lịch Việt Nam, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo; thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, địa phương trong phát triển du lịch; tiêu chí xây dưng mô hình du lịch cộng đồng, vai trò của du lịch cộng đồng đối với phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới; các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch tham quan Bắc Kạn - hồ Ba Bể; ứng dụng công nghệ thông tin trên phần mềm điện thoại thông minh để xúc tiến, quảng bá du lịch.

Các học viên cũng được nghe chuyên viên Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) truyền đạt 2 chuyên đề về phương pháp lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và phương pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Thông qua các lớp tập huấn, học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hoạt động du lịch, bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là kỹ năng, phương pháp xây dựng các mô hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại địa phương, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đa dạng, thu hút khách du lịch.../.

Thu Trang