PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2020-2021
Trong 2 ngày (2 - 3/10), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu tham gia tập huấn

Trong thời gian tham gia tập huấn, lãnh đạo, chuyên viên và hiệu trưởng các trường tiểu học của 8 huyện, thành phố được triển khai một số văn bản của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học, Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học và ban hành Điều lệ Trường tiểu học; triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên và một số nội dung về hoạt động tài chính…

Hội nghị cũng dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021, năm học thực hiện nhiệm vụ kép: Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và tiếp tục triển khai chương trình giáo dục theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT đối với các lớp 2, 3, 4, 5.

Theo Kế hoạch, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non từ ngày 6/10 tới./.

Thu Trang