PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, năm học 2023 - 2024
Từ ngày 13 - 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý giáo dục tiểu học (GDTH), năm học 2023 - 2024 cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ quản lý các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở trong tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị được tổ chức tại Sở GD&ĐT

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, năm học 2022 - 2023 vừa qua, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Kạn đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nhiệm vụ năm học, các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về GD&ĐT nói chung và GDTH nói riêng. Các nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1, 2, 3 và thực hiện chương trình hiện hành đối với các lớp 4, 5 đảm bảo đạt được mục tiêu, chất lượng giáo dục đề ra. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, đánh giá giáo viên được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nề nếp, chất lượng. Công tác truyền thông; sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh được quan tâm, chú trọng.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT cũng quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, sắp xếp trường, lớp, học sinh; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đặc biệt là việc chuẩn bị các điều kiện triển khai dạy môn học bắt buộc là Tiếng Anh và Tin học đối với lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đạt kết quả tốt, cả tỉnh duy trì mức độ 3. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm. Hết năm 2022, toàn tỉnh có 35 trường tiểu học, 8 trường có cấp tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cùng với những kết quả nêu trên, công tác GDTH của tỉnh còn có những khó khăn nhất định. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song chất lượng GDTH còn ở mức khiêm tốn so với mặt bằng chung toàn quốc, nhất là ở các trường vùng đặc biệt khó khăn. Phong trào xây dựng "Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện"; xây dựng thư viện thân thiện ở một số trường chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa thật sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn...

Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT đã quán triệt, triển khai một số văn bản, chỉ thị, quy định của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về nhiệm vụ GD&ĐT năm học 2023 - 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu được cung cấp một số thông tin, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý GDTH để phục vụ cho quá trình công tác tại cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra; thi đua khen thưởng, chuyển đổi số; thực hiện các chế độ chính sách đối với GDTH; các khoản thu, chi đầu năm học; công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao./.

Ngọc Tú