PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận cơ sở
Sáng 26/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 130 cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Triệu Thị Thúy quán triệt các chuyên đề về bầu cử

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 04 chuyên đề: Thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác hiệp thương của MTTQ Việt Nam; tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử và các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; công tác giám sát bầu cử của MTTQ Việt Nam và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Tham gia tập huấn, các lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã thảo luận, trao đổi những vấn đề cần làm rõ trong thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận cơ sở. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng lưu ý các đại biểu, trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử tại địa phương, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, cần thông tin phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay. Không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thu Trang