PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021
Trong 2 ngày 07 - 08/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kiến thức quản lý Nhà nước về thể dục thể thao (TDTT) và công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2021 cho hơn 180 cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách công tác TDTT tại các sở, ban, ngành, đoàn thể; công chức phụ trách văn hóa tại các xã, phường, thị trấn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Nguyễn Văn Chương - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL phổ biến công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung như: Luật sửa đổi một số điều Luật TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp; phương pháp tổ chức thi đấu một giải thể thao ở cơ sở; thực hành luật, tổ chức một số bộ môn trong Đại hội; phương pháp thống kê về TDTT ở cơ sở; thảo luận trao đổi nghiệp vụ về thể thao quần chúng...

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT cấp xã sẽ tổ chức thi đấu từ 05 môn trở lên, cấp huyện tổ chức thi đấu từ 10 môn trở lên, tập trung vào các môn thể thao được Nhân dân yêu thích như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, các môn thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian phù hợp với truyền thống địa phương. Dự kiến, huyện Chợ Đồn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm TDTT cấp huyện. Đối với Đại hội TDTT cấp tỉnh, tổ chức thi đấu 16 môn, thời gian tổ chức dự kiến tháng 4/2022.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về TDTT trong các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; nâng cao kiến thức cơ bản để vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, góp phần phát triển TDTT ở mỗi địa phương, đơn vị trong thời gian tiếp theo./.

Thu Trang