PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử
Sáng 19/5, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện; các công chức trưng tập của Sở Nội vụ để thực hiện công tác bầu cử; thư ký Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; công chức đầu mối tổng hợp chung về bầu cử cấp huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn cụ thể về: Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Tổ bầu cử; công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử (ngày 23/5/2021); kiểm kê, kiểm tra phân loại phiếu bầu; quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; thời gian tổng hợp kết quả và nộp các loại tài liệu; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp an toàn y tế trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; tổ chức bầu cử ở các khu vực cách ly; cách xử lý các tình huống có thể phát sinh trong bầu cử…

Hội nghị cũng đã thảo luận, giải đáp vướng mắt của các địa phương về những nội dung, vấn đề, tình huống thường xảy ra và các giải pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thực hiện bầu cử để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn tiết kiệm.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Hội đề nghị, ngay sau buổi tập huấn, các đại biểu nghiêm túc thực hiện các nội dung được hướng dẫn tại Hội nghị; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công trong công tác bầu cử; trình tự các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, nhất là khâu tổng hợp số liệu, báo cáo số liệu.../.                                                     

Thu Cúc