PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung 03 giải pháp trọng tâm nâng cao Chỉ số PCI năm 2020
Đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính là 03 nhóm giải pháp trọng tâm được tỉnh Bắc Kạn xác định tập trung thực hiện nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tăng nhưng chưa đột phá

Năm 2019, Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Kạn đạt 62,8 điểm, tăng 2,69 điểm so với năm 2018; xếp thứ hạng 59/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018, thuộc nhóm các tỉnh xếp thứ hạng trung bình trên cả nước. Tuy tổng điểm và thứ hạng đều tăng nhưng trong 10 chỉ số thành phần vẫn còn 4 chỉ số giảm điểm so với năm 2018 gồm: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức.

Theo số liệu thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, năm 2019, Chỉ số Gia nhập thị trường của tỉnh Bắc Kạn giảm nhẹ là do tỉ lệ doanh nghiệp cho rằng thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp được niêm yết công khai giảm 21%, cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ giảm 9%, cán bộ am hiểu chuyên môn giảm 20%, cán bộ nhiệt tình thân thiện giảm 5%, việc ứng dụng công nghệ thông tin tốt giảm 17% so với năm 2018.

Về Chỉ số Tiếp cận đất đai giảm khá nhiều so với năm 2018 là do tỉ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giảm 11%; tỉ lệ doanh nghiệp khó khăn vì thiếu quỹ đất sạch tăng 16% so với năm 2018; 46% doanh nghiệp cho rằng công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, tăng 26% so với năm 2018; việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng tăng 9%; chỉ có 19% doanh nghiệp cho rằng nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp sẽ được bồi thường thỏa đáng, giảm 13% so với năm 2018.

Đối với các chỉ tiêu của Chỉ số Chi phí thời gian thì vẫn còn 39% số doanh nghiệp được khảo sát phải dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật, tăng 6% so với năm 2018; 54% doanh nghiệp đánh giá thủ tục giấy tờ đơn giản, giảm 3%; số doanh nghiệp cho rằng việc thanh, kiểm tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu là 23%, tăng 4%; tỉ lệ doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên trong năm là 12%, tăng 3% so với năm 2018.

Còn về Chỉ số chi phí không chính thức so với năm 2018 có giảm nhưng nhìn chung vẫn chưa được cải thiện, đa số các chỉ tiêu cơ bản vẫn giữ nguyên. Tuy vậy vẫn còn 67% doanh nghiệp cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC cho doanh nghiệp là phổ biến. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nguyên nhân dẫn đến Chỉ số PCI năm 2019 chưa được cải thiện đáng kể là do vẫn còn có cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa hiểu, chưa quan tâm nghiên cứu Chỉ số PCI, chưa chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực thi các chính sách nên thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn cứng nhắc; sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chưa tích cực trong tỉnh khi giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. Cộng thêm các dự án đầu tư vào tỉnh chủ yếu vẫn là các dự án có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp không cao. Mặc dù đã có nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh nhưng số lượng dự án đăng ký đầu tư để thực hiện còn hạn chế do thiếu quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Hiện tại nguồn nhân lực chất lượng cao của Bắc Kạn còn thấp, phần lớn lao động chưa qua đào tạo, lực lượng lao động qua đào tạo tại các trường dạy nghề của tỉnh vẫn rất thấp…

Tập trung thực hiện 03 nhóm giải pháp trọng tâm

Để khắc phục những tồn tại, tiếp tục nâng cao Chỉ số PCI, năm 2020, Bắc Kạn xác định tiếp tục duy trì, phát huy 6 chỉ số thành phần năm 2019 tăng điểm so với năm 2018, đồng thời ưu tiên, cải thiện quyết liệt đối với 4 chỉ số thành phần giảm điểm. Theo đó, trọng tâm được UBND tỉnh đặt ra trong năm nay cần tập trung thực hiện 03 nhóm giải pháp gồm: Đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành khảo sát địa điểm xây dựng
Cụm Công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới

Cụ thể, tỉnh tập trung nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, ưu tiên nguồn lực để tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư; tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao; tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng các tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh; thu hút đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh; gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí; tích cực tuyên truyền, quảng bá các lợi thế, tiềm năng của Bắc Kạn; thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức với nội dung thiết thực; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, đảm bảo thống nhất, hiệu quả; tăng cường kết nối với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng để mời gọi đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời tăng cường các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư, tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, tham mưu giải quyết nhanh gọn các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ và rà soát, thẩm định hồ sơ, nội dung dự án đầu tư; thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, các sở, ngành và địa phương chủ động giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hiện tại trên địa bàn tỉnh duy trì và phát triển ổn định.

Về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, các quy định không cần thiết, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại vị trí của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với chuyên môn; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hoá công tác hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính./.

Thu Cúc