PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung chuyển đổi thành công sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, “không vì phát triển kinh tế đơn thuần, trước mắt mà hy sinh môi trường”. Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, từ khai thác tận dụng tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TL)

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Kể từ sau Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV năm 2015 đến nay, công tác bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến rất mạnh mẽ từ chủ trương, giải pháp đến nhận thức và tư duy hành động. Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường đã được đưa vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định chủ trương “xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”, “xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Bên cạnh những thành công đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Chất lượng môi trường tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn chậm; môi trường ở một số nơi vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, đặc biệt tại các lưu vực sông, làng nghề; một số sự cố môi trường vẫn xảy ra; việc khai thác tài nguyên không hợp lý, thiếu tính bền vững tiếp tục làm thất thoát tài nguyên và tác động xấu lên môi trường; tình trạng phá rừng, săn bắt, mua bán trái phép động, thực vật hoang dã, sinh vật ngoại lai xâm lấn đang diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể và khách quan những mặt được và chưa được của công tác bảo vệ môi trường nước ta thời gian qua, chỉ ra được những nguyên nhân và chia sẻ bài học kinh nghiệm để từ đó thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động, chuyển hóa các thách thức thành cơ hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng rằng, ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân cùng với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, Việt Nam sẽ thành công trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế dựa vào khả năng cung ứng của các hệ sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; hoàn thành các mục tiêu của thập kỷ phục hồi các hệ sinh thái.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, “không vì phát triển kinh tế đơn thuần, trước mắt mà hy sinh môi trường”. Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, từ khai thác tận dụng tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V. (Ảnh: TL)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, việc tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch ở các địa phương rất quan trọng. Trong đó, các địa phương triển khai Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh cần dành nhiều quỹ đất cây xanh trong đô thị. Đạt mục tiêu diện tích cây xanh trong đô thị khoảng 10m2/người.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị rà soát lại tất cả các dự án, các nhà máy đã xây trong các khu đô thị, các khu công nghiệp để từng bước di chuyển các nhà máy ảnh hưởng đến môi trường ra khỏi đô thị. Đặc biệt quan tâm chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực môi trường. Các cấp từ Trung ương đến địa phương chú trọng dành nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực môi trường. Chúng ta chủ yếu vẫn là huy động nguồn xã hội hóa nhưng nguồn vốn ngân sách vẫn rất quan trọng, ưu tiên nguồn ngân sách làm vốn mồi để thu hút, phát triển lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành gửi lời cảm ơn tới các cơ quan Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa của các đơn vị, tổ chức trong thời gian tới.

Tại Hội nghị Môi trường lần thứ V, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chủ đề chính gồm: nhận diện thời cơ, thách thức và định hướng công tác bảo vệ môi trường giai đoạn tới; nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia vào các vấn đề môi trường toàn cầu; thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế xanh và khu công nghiệp sinh thái; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; kết quả và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường...

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam nhận định, Hội nghị diễn ra tại một thời điểm quan trọng khi Bộ Tài nguyên và Môi trường kỷ niệm 20 năm thành lập và Việt Nam đang thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu đã đưa ra tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Để đạt được mục tiêu của Việt Nam về mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, bà Caitlin Wiesen cho rằng, cần ưu tiên 6 hành động được đúc rút từ các bài học kinh nghiệm trên thế giới, nhằm thúc đẩy sứ mệnh mới cho một cuộc "Đổi mới xanh". Việt Nam cần tăng cường luật pháp về khí hậu để hướng dẫn và thực thi các hành động khí hậu trong nước, hướng tới các mục tiêu quốc gia về phát thải bằng 0. Thực hiện các cam kết về Chuyển dịch năng lượng công bằng, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình sản xuất năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu suất năng lượng, bảo vệ người lao động và những người dễ bị tổn thương. Việt Nam cần có một chiến lược tài chính khí hậu sáng tạo và chuyên dụng để tạo điều kiện cho các dòng tài chính xanh từ tất cả các nguồn đầu tư và phát triển. Việt Nam cần cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn có tính hệ thống và gắn kết hơn để hỗ trợ phát triển kinh tế ít phát thải carbon hơn và chống chịu với khí hậu; phát triển dựa vào thiên nhiên là con đường bền vững của Việt Nam. Cuối cùng, Việt Nam cần phấn đấu để chuyển đổi bao trùm, đặt "con người" và công bằng xã hội vào trung tâm của mọi chính sách.

Bà Caitlin Wiesen cũng cho biết, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Liên hợp quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, trung hòa carbon, tuần hoàn và chống chịu với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo chuyên đề quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường vào ngày 29/7 tập trung vào 4 nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, bao gồm: Công tác đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động đầu tư phát triển; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học hướng tới Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái; quản lý chất lượng các thành phần môi trường, nền tảng và mục tiêu của công tác kiểm soát ô nhiễm; tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, trong 2 ngày 4-5/8/2022, Triển lãm thành tựu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng diễn ra đồng thời trong khuôn khổ Triển lãm các thành tựu Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các thành tựu, các mô hình, công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường, các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, trong các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước./.

Theo dangcongsan.vn