PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể được khởi công xây dựng từ tháng 11/2021, tuy nhiên tiến độ chưa đạt theo kế hoạch. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tập trung triển khai ngay từ sớm. UBND các huyện, thành phố nơi có tuyến đường đi qua đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường 28,75/37 km với tổng kinh phí trên 96 tỷ đồng, đến nay, 99,45% số hộ dân đã nhận tiền bồi thường.

Khó khăn hiện nay là còn một số cây chè Shan tuyết (thuộc xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn) cần di chuyển để bảo tồn nằm trong phạm vi thi công xây dựng tuyến đường (chiều dài 150 m). Khu vực là đường tiếp cận duy nhất để di chuyển máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu phục vụ thi công đoạn tuyến này. Việc chậm di chuyển cây chè Shan tuyết sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công đoạn tuyến cũng như ảnh hưởng tới tiến độ chung của Dự án. Hiện tại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án di chuyển để bảo tồn giống chè Shan tuyết.

Còn đối với một số đoạn xung yếu, để có mặt bằng thi công, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã ứng trước chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Đến thời điểm hiện tại, 12/12 gói thầu thi công xây lắp đảm bảo có đủ mặt bằng để triển khai thi công.

Các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, rà soát đất trồng lúa, công tác thu hồi đất làm nơi tập kết vật liệu không phù hợp… đang được triển khai thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, có 9/12 gói thầu đã triển khai thi công, còn lại 3 gói thầu địa hình khó khăn chưa triển khai thi công do chưa có đường tiếp cận. Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo các đơn vị thi công đoạn tuyến khác đẩy nhanh tiến độ thi công để các đơn vị phía trong sớm có đường tiếp cận. Luỹ kế giá trị thực hiện đến nay (bắt đầu thi công từ ngày 1/4/2022) là 65,92 tỷ, đạt 4,97% tổng giá trị hợp đồng.

Những vị trí thi công thuận lợi đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ
(Ảnh: Thi công cầu tại địa phận xã Quảng Khê, huyện Ba Bể)

Hiện nay, đường để các đơn vị thi công một số gói thầu vận chuyển vật liệu vào tuyến phải đi qua tuyến đường tỉnh 257B, việc vận chuyển vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ thi công sẽ làm ảnh hưởng đến tuyến đường đang khai thác sử dụng. Khó khăn nữa là thiếu bãi đổ thải và chưa có phương án đường công vụ để tiếp cận thi công, vận chuyển vật tư, vật liệu cho một số gói thầu. Bên cạnh đó, thời gian này đang là mùa mưa nên việc tập kết máy móc, triển khai thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đã chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình; tuân thủ nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường trong thi công… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố có tuyến đường đi qua tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, phối hợp vận động, tuyên truyền các hộ dân ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án; tạo điều kiện về đường tiếp cận; tạo điều kiện về thủ tục và hỗ trợ vận động người dân trong thoả thuận bãi tập kết vật liệu không phù hợp của Dự án./.

Hương Lan