PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung tiêm phòng đợt 1 năm 2023 cho đàn vật nuôi
Tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhằm đảm bảo phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững. Vì vậy, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung tiêm phòng đợt 1/2023 cho đàn vật nuôi theo kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM cho đàn trâu tại xã Bộc Bố, Pác Nặm

Theo Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/1/2023 của UBND tỉnh, đợt 1/2023, toàn tỉnh thực hiện tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM) trâu, bò 38.500 liều; tụ huyết trùng trâu, bò 38.500 liều. Đối với viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò cả năm là 8.500 liều; vắc xin dại chó, mèo cả năm 39.200 liều.

Để công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2023 đạt kết quả cao, ngay đầu tháng 2/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê số lượng đàn vật nuôi tại địa phương, trong đó có số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đợt 1 năm 2023 và gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày 22/2/2023. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể cho các xã, phường, thị trấn; phối hợp với UBND cấp xã tổ chức thông tin, tuyên truyền lưu động hoặc những hội nghị, cuộc họp để triển khai tiêm phòng; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng thú y viên cấp xã thực hiện việc tiêm phòng vắc xin đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật và xử lý các hình huống phát sinh trong quá trình tiêm phòng tại cơ sở.

Chủ động vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi, từ ngày 20 - 25/2/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tạm phân bổ vắc xin cho các địa phương gồm: 38.500 liều vắc xin LMLM; 38.500 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; 8.500 liều vắc xin VDNC trên trâu, bò; 30.650 liều vắc xin dại. Ngày 1/3/2023, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Tại huyện Pác Nặm, sau khi được phân bổ vắc xin, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã cấp gần 7.000 liều vắc xin các loại để các địa phương tổ chức triển khai tiêm phòng đợt I/2023 cho đàn gia súc trên địa bàn. Trung tâm cũng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan liên quan tham gia giám sát quá trình tiêm phòng tại các xã; phối hợp tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo đội ngũ thú y viên triển khai tiêm phòng đồng loạt, tiêm dứt điểm từng thôn, bản, nhất là những khu vực từng xảy ra dịch bệnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện đang khẩn trương tiêm phòng cho đàn vật nuôi đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Việc triển khai tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2023 thực hiện từ ngày 1/3/2023 đến ngày 24/4/2023; từ ngày 25/4/2023 đến ngày 10/5/2023, các huyện, thành phố rà soát và tiêm phòng bổ sung. Đối với vắc xin dại, tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo từ ngày 15/2/2023./.

Hương Dịu