PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tham gia Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua Giải thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên, khen thưởng kịp thời những tác giả, tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; qua đó cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo... tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên toàn quốc.

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải phải mang tính thời sự, có tính phát hiện và phản ánh trung thực, khách quan thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương và phạm vi cả nước. Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tuyên truyền đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông. Nội dung tác phẩm mang tính xây dựng gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2022 với nội dung xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thích ứng linh hoạt dịch Covid-19 với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022” tập trung vào các nội dung sau:

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các nghị quyết, chủ trương, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về đột phá kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông; vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông” của Năm An toàn giao thông 2022.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông… Tuyên truyền công tác phối hợp chỉ đạo và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các bộ, ngành là thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; phản ánh thực trạng và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của hệ thống Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Phát hiện và động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt về cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không.

Đối tượng tham dự Giải là tất cả các công dân Việt Nam (cá nhân hoặc nhóm tác giả). Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Bình xét và Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng.

Về tác phẩm: Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của Giải thưởng. Tác phẩm dự Giải thưởng phải được đăng hoặc phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình) của cơ quan báo, đài được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/10/2022.

Về giá trị giải thưởng:

Thể loại báo hình: 1 giải Nhất 30 triệu đồng; 2 giải Nhì 20 triệu đồng; 3 giải Ba 15 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích 5 triệu đồng.

Thể loại báo nói: 1 giải Nhất 20 triệu đồng; 2 giải Nhì 15 triệu đồng; 3 giải Ba 10 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích 5 triệu đồng.

Thể loại báo in: 1 giải Nhất 20 triệu đồng; 2 giải Nhì 15 triệu đồng; 3 giải Ba 10 triệu đồng; 6 giải Khuyến khích 5 triệu đồng.

Thể loại báo điện tử: 1 giải Nhất 20 triệu đồng; 2 giải Nhì 15 triệu đồng; 3 giải Ba 10 triệu đồng; 6 giải Khuyến khích 5 triệu đồng.

1 giải ảnh báo chí 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải đồng hạng dành cho các cơ quan truyền thông, báo chí có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng.

Xem chi tiết Kế hoạchThể lệ Giải thưởng./.

Bích Huệ