PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thần tốc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong tháng 8
Ngày 4/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5098/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố thần tốc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong tháng 8

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", thống kê đầy đủ, chính xác đối tượng trên 18 tuổi chưa được tiêm chủng mũi 3 và mũi 4, đối tượng 12 - 17 tuổi chưa tiêm mũi 3, đối tượng 5 - 11 tuổi chưa được tiêm mũi 1 và mũi 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm.

Triển khai tiêm ngay khi được phân bổ vắc xin phòng Covid-19 tháng 8/2022 và sử dụng số vắc xin được phân bổ xong trước ngày 25/8/2022; đơn vị nào không sử dụng hết số vắc xin được phân bổ hoặc để quá hạn vắc xin thì thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Công văn, UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác tiêm chủng đảm bảo tiến độ, hiệu quả; xử lý/tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định./.

Hồng Nhung