PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Nhà nghỉ Hương Rừng
Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Nhà nghỉ Hương Rừng, địa chỉ tổ 13, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, việc tổ chức thực hiện tại cơ sở cách ly như sau: Có nội quy, quy định cách ly y tế tập trung; đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly; cung ứng suất ăn cho từng người trong thời gian cách ly; đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình cách ly; không tổ chức ăn uống tập trung đông người trong khu vực cách ly; giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế và tiến hành cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực cách ly.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát triển khai đầy đủ các quy trình, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế, UBND thành phố Bắc Kạn và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận đối tượng cách ly vào cơ sở cách ly tập trung; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh.

UBND thành phố Bắc Kạn điều hành mọi hoạt động cách ly y tế tại cơ sở cách ly; chỉ đạo cơ quan công an, dân phòng thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ tại cơ sở cách ly, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các công việc cưỡng chế cách ly (nếu có).../.

Hồng Nhung