PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Chiều ngày 14/7/2020, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xác định thi đua - khen thưởng là động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lao động sản xuất, trong 5 năm qua, UBND thành phố đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; cụ thể hóa các quy định về công tác thi đua khen thưởng để áp dụng trên địa bàn thành phố.

Các phong trào thi đua được diễn ra sâu rộng, đều khắp trong các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị trong thành phố. Cụ thể như: Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; phong trào “Thành phố Bắc Kạn chung sức xây dựng Nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhiệm vụ an sinh xã hội; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành địa phương trong thành phố đã tổ chức và phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, của tỉnh phát động. Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả đã tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố. Đến nay, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng; phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển kinh tế tập thể có nhiều nổi bật với 25 hợp tác xã mới được thành lập, 26 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; thu ngân sách hằng năm đều vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 1,93%; thành phố xây dựng thành công xã Nông Thượng và xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới…

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, 5 năm qua, công tác khen thưởng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, đã kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.


Đại diện Trường Mầm non Đức Xuân nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã biểu dương những thành tích các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Nêu cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện các phong trào thi đua, coi trọng việc đổi mới phương pháp, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước để đạt mục tiêu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; triển khai các phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể gắn với từng nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; quan tâm phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng đồng thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến để động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của thành phố…


Các tập thể điển hình tiên tiến được nhận Giấy khen của UBND thành phố Bắc Kạn

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Thành ủy Cù Ngọc Cường đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Trường Mầm non Đức Xuân vì có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018 - 2019. Nhân dịp này, UBND thành phố đã trao giấy khen cho 31 tập thể và 43 cá nhân là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020./.

Hương Dịu