PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn: Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện chiến lược chuyển đổi số, thành phố Bắc Kạn đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giao dịch trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi nhất khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đoàn viên thanh niên thành phố Bắc Kạn hướng dẫn người dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến

Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo thuận lợi, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, thành phố Bắc Kạn đã đưa 201 TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Để hình thành công dân số, khâu đầu tiên là phải đào tạo kỹ năng số cho công dân. Thời gian qua, chính quyền các cấp đã phối hợp với đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh hướng dẫn cho người dân về các thao tác nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và dịch vụ công quốc gia.

Để tạo thuận lợi cho người dân nộp TTHC trực tuyến một cách thuận lợi nhất, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã bố trí cán bộ hỗ trợ công dân nộp thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Riêng đối với lĩnh vực đất đai, thành phố đã triển khai 100% nộp hồ sơ TTHC trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tại thành phố từ đầu năm đến nay còn thấp, mới có 704 hồ sơ. Người dân vẫn giữ thói quen nộp trực tiếp hoặc là qua dịch vụ bưu chính (1.757 hồ sơ). Vì vậy, để nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cử cán bộ hướng dẫn người dân về quy trình, các bước nộp và thanh toán trực tuyến, qua đó tạo thói quen sử dụng cho người dân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát để phát hiện những TTHC đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được công bố, công khai hoặc được công bố, công khai nhưng chưa chính xác, đầy đủ theo quy định hoặc đã hết hiệu lực thi hành; TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ nhưng vẫn được đăng tải công khai hoặc không đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, các cơ quan, tổ chức giải quyết TTHC có trách nhiệm thông báo, gửi ý kiến phản hồi cho Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời đôn đốc xử lý.

Cùng với đó chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận "Một cửa" thành phố, các xã, phường. Tổ chức đội hình lưu động hướng dẫn, hỗ trợ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tại nhà người dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công, thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ TTHC, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh khi người dân thực hiện TTHC…/.

Thu Cúc