PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành”, công tác thi đua khen thưởng của thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự giám sát của HĐND thành phố. Các phong trào thi đua yêu nước trên khắp các lĩnh vực, khắp các ngành, địa phương từ thành phố đến cơ sở đã lôi cuốn mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, tích cực đóng góp trí tuệ và sức lực vào việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố đã đoàn kết một lòng, khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Đảng bộ thành phố đề ra. Trong 5 năm qua, thành phố đã thực hiện hoàn thành 54/58 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm và đạt 50 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ. Sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển kinh tế tập thể có nhiều nổi bật với 25 hợp tác xã được thành lập mới (vượt 150% Nghị quyết đề ra), có 26 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế - dân số, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; công tác an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,78%; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng và có nhiều đổi mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua “Thành phố Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân trong thành phố tích cực hưởng ứng tham gia. Nhờ đó, thành phố đã xây dựng thành công xã nông thôn mới tại xã Nông Thượng và xã Dương Quang; trong đó, xã Dương Quang hoàn thành trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra. Năm 2020, thành phố phấn đấu được UBND tỉnh công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo; đóng góp công sức, tạo việc làm, hỗ trợ vốn, đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm hằng năm. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 3,2% thì đến năm 2019 chỉ còn 1,93%.

Thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã thi đua cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố; đảm bảo cho doanh nghiệp bình đẳng trong kinh doanh, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư; tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng bền vững, thân thiện, hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 47 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 444 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh cá thể trong chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công, cơ khí, chế biến gỗ. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã có đóng góp lớn trong việc giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức thực hiện tốt, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn thành phố. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, có giải pháp, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương.

Những năm qua, các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thành phố triển khai lồng ghép với việc thực hiện Đề án “Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, phong trào “xanh - sạch - đẹp”. Từ năm 2015 đến nay, UBND thành phố đã công nhận 176 lượt thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 168 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Ngoài ra, thành phố còn tích cực thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố tích cực hưởng ứng những phong trào thi đua do tỉnh, ngành, tổ chức chính trị xã hội Trung ương, tỉnh phát động…


Những cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được UBND thành phố biểu dương

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Cụ thể, thành phố đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân, tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể. UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 40 lượt tập thể; tặng Cờ thi đua cho 06 lượt tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đổi với 27 lượt cá nhân; tặng Bằng khen đối với 29 lượt tập thể, 48 lượt cá nhân. UBND thành phố đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 383 lượt cá nhân; tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến cho 2.952 lượt cá nhân; tặng Giấy khen cho hơn 1.000 lượt tập thể và 1.280 lượt cá nhân./.

Hương Dịu