PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn hoàn thành đại hội Đảng bộ các xã, phường
Tính đến hết ngày 11/6, 8 Đảng bộ xã, phường thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại đại hội Đảng bộ các xã, phường đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tính khả thi với biện pháp cụ thể, phù hợp thực tế. Các đại biểu sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chúc mừng
 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sông Cầu.

Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, phẩm chất chính trị, năng lực trình độ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII. Công tác phục vụ, đón tiếp đại biểu, trang trí khánh tiết được chuẩn bị và thực hiện đầy đủ, trang nghiêm…/.

Theo Báo Bắc Kạn