PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn làm theo lời Bác, tập trung phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh
Tích cực học tập và làm theo Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, dành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tích cực học tập và làm theo Bác

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thị xã Bắc Kạn vinh dự là thị xã đầu tiên được giải phóng. Nhân dân thị xã còn có vinh dự lớn lao được đón Bác đến thăm hai lần vào năm 1951 và năm 1958. Tại buổi gặp gỡ, nói chuyện với đồng bào Bắc Kạn tại Khuổi Cuồng, Bác đã căn dặn: Bắc Kạn mới được giải phóng, đồng bào ta còn nghèo do đó phải đoàn kết giúp nhau vỡ đất khai hoang, phục hóa, tăng gia sản xuất để “cơm đủ ăn, áo đủ mặc”, đóng góp cho kháng chiến. Cùng với “diệt giặc đói” thì “giệt giặc dốt” cần được chú trọng, bà con cần tích cực học chữ để biết đọc, biết viết, biết đọc sách báo, từ đó biết chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước mà noi theo… Cuối cùng, Bác động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Bắc Kạn xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cho tiền tuyến để diệt giặc ngoại xâm.

Thấm nhuần những lời căn dặn của Bác, Nhân dân các dân tộc thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng, chung sức thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã tích cực học tập và làm theo Bác với những việc làm thiết thực.

Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch làm theo Bác hằng năm. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân với những việc làm cụ thể, thiết thực, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động theo dõi thực hiện. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và Cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết của Đảng gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lề lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia Hội thi "Bắc Kạn học tập và làm theo Bác"; hướng dẫn đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức sinh hoạt định kỳ, kiểm điểm những việc làm được, chưa làm được liên quan đến tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Qua đó, mỗi cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều thấm nhuần và tích cực học tập, làm theo Bác, tạo nên sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội; xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.


Phần thi hùng biện của Đảng bộ thành phố tại Hội thi "Bắc Kạn học tập và làm theo Bác"

Tại thành phố Bắc Kạn, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, việc làm thường xuyên. Cán bộ và Nhân dân thành phố Bắc Kạn ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động bằng hành động thiết thực. Đã có nhiều đơn vị có cách làm mới, sáng tạo, tiêu biểu như: Tại Đảng bộ Phường Đức Xuân, các chi bộ đã lập và duy trì việc ghi chép những tấm gương tiêu biểu, những bài viết và làm theo Bác nổi bật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân do chi bộ lãnh đạo trong cuốn sổ “Nhật ký làm theo gương Bác”. Tại Công an thành phố, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông thực hiện mô hình “Bữa cơm tình thương” nấu và phát cơm, cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn…

Tập trung phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, thành phố Bắc Kạn hôm nay đang ra sức tập trung phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh và bước đầu đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Những ngày đầu mới tái lập, nền kinh tế có điểm xuất phát thấp, chậm phát triển; kết cấu hạ tầng đô thị còn nghèo nàn, chất lượng thấp; thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là các xã nơi tập trung đa số người dân tộc thiểu số.

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay, thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 56,7%, sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 37,5%, nông - lâm nghiệp chiếm 5,8%; thu nhập bình quân tăng qua các năm và đến nay đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Những ngày đầu mới tái lập, thương mại - dịch vụ mới chỉ đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của Nhân dân. Với những chủ trương đúng đắn, đến nay, lĩnh vực thương mại - dịch vụ không ngừng phát triển, hạ tầng thương mại - dịch vụ tiếp tục được đầu tư; hệ thống chợ, siêu thị, nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống phát triển. Hiện nay, thành phố có gần 4.000 hộ kinh doanh cá thể, 200 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Các dịch vụ khác như vận tải, ngân hàng, viễn thông phát triển nhanh, góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ của địa phương.

Thành phố quan tâm khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 450 tỷ đồng, tăng gần hai lần so với năm 2010.

Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, song thành phố luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Vâng lời Bác dạy “ Muốn phát triển nông nghiệp phải tổ chức nông dân lại, biến cách làm ăn cá thể riêng lẻ thành cách làm ăn tập thể, có tổ chức, có lãnh đạo… phải tổ chức tổ đổi công, hợp tác xã” (Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ, đồng bào Bắc Kạn ngày 16/9/1958), thành phố Bắc Kạn đã thành lập được 32 hợp tác xã (HTX), trong đó có nhiều HTX hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người lao động, có sản phẩm uy tín trên thị trường.


Sản xuất tinh bộ nghệ tại HTX Nông nghiệp Tân Thành (xã Nông Thượng)

Thành phố tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo, chú trọng thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh, thành phố chỉ còn 1,78%; thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng và xã Dương Quang, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.     

Song song với tập trung phát triển kinh tế, thành phố quan tâm chú trọng xây dựng đô thị văn minh, xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ quan trọng.

Cùng với việc xây dựng Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030, thực hiện quy hoạch chi tiết khu đô thị Xuất Hóa, Huyền Tụng và quy hoạch chi tiết các khu dân cư, thành phố đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, rà soát quy hoạch chi tiết tại 04 phường nội thành và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 10 khu dân cư. Thành phố đã ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn và tích cực tuyên tuyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt; tập trung đầu tư xây dựng đô thị, trong đó đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư triển khai các công trình dự án, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ. Hạ tầng đô thị được đầu tư mang một diện mạo mới, khang trang và sạch đẹp hơn. Hệ thống đường giao thông nội thành, giao thông nông thôn, các công trình văn hóa, thể thao, trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế và một số công trình thiết yếu được đầu tư; các khu dân cư mới được xây dựng tương đối khang trang, theo kiến trúc hiện đại, phù hợp với một đô thị trẻ.

Thành phố xây dựng nếp sống văn minh đô thị luôn gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các hoạt động văn hóa, truyền thông được quan tâm đầu tư; phong trào văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương được thực hiện có hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú bằng hình ảnh trực quan, phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa bình quân giai đoạn 2011-2020 trên 90%; thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa đạt trên 70%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tăng qua các năm. Thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương. Phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh, sôi nổi, tiêu biểu như bóng chuyền hơi, đi xe đạp, chạy bộ...

Những kết quả đạt được của thành phố Bắc Kạn trong thời gian qua đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc, vươn lên từ những khó khăn, thách thức, đánh dấu từng bước phát triển của một thành phố trẻ phát triển kinh tế theo hướng bền vững gắn với đô thị văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, phấn đấu tiến tới trở thành đô thị loại II trong tương lai./.

Hương Dịu