PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai
Một thành phố năng động đang dần hiện hữu, từng bước đáp ứng các tiêu chí xây dựng thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị loại II vào năm 2025. Yếu tố góp phần làm nên thành công đó chính là việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác quản lý đất đai ở thành phố Bắc Kạn luôn nảy sinh các vấn đề phức tạp do phải thực hiện kế hoạch sử dụng đất đối với nhiều dự án trọng điểm phục vụ mục đích công cộng và các dự án đất dân cư, dịch vụ... Trong khi đó, tình trạng lấn chiếm, vi phạm, tranh chấp đất đai vẫn xảy ra, nhiều vụ việc phức tạp dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, một bộ phận người dân không đồng thuận, cố tình chống đối; công tác giao đất dân cư dịch vụ ở một số dự án còn vướng mắc...

Trước thực tế đó, thành phố Bắc Kạn đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng đất đai một cách hiệu quả, nỗ lực hạn chế thấp nhất tình trạng tranh chấp, khiếu kiện xảy ra và đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan đến đất đai.

Do làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nên đường Tây Minh Khai đã hoàn thành trước kế hoạch đề ra 

Bà Tạ Thị Lan Anh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh, các sở, ngành liên quan và sự chỉ đạo kịp thời, sát thực tế của lãnh đạo thành phố nên công tác quản lý nhà nước về đất đai đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình là cải cách thủ tục hành chính về đất đai chuyển biến rõ rệt, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân về mặt pháp lý liên quan đến đất đai. Những vấn đề nảy sinh trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được giải quyết kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án trong điểm. Nhiều vụ việc vi phạm về đất đai được tháo gỡ, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân...

Một góc Khu dân cư Bản Bung, xã Dương Quang

Trong năm 2021, thành phố đã cấp 400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 84 thửa đất, thu ngân sách nhà nước 75 tỷ đồng; phê duyệt phương án tái định cư của 60 hộ gia đình, cá nhân do giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt tại khu tái định cư Bản Bung, khu tái định cư Khuổi Kén để thực hiện thu tiền sử dụng đất và giao đất; phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng công trình. Thành phố cũng đã thực hiện thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 20,34 ha, trong đó có 9,9 ha đất phi nông nghiệp, 10,25 ha đất nông nghiệp và 0,19 ha đất chưa sử dụng để xây dựng 11 công trình, dự án trên địa bàn.

Khu dân cư Phặc Tràng, xã Dương Quang tiếp tục được thực hiện trong năm 2022

Thời gian qua, thành phố đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch; tập trung nguồn lực thu hút được nhiều dự án thương mại dịch vụ, dự án khu đô thị, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo đó, năm 2022, một số dự án được các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện như: Khu dân cư thương mại chợ Minh Khai, Khu dân cư Đức Xuân 4, Khu dân cư Ao Thôm Dầy, Khu dân cư Phặc Tràng, Khu đô thị sau đồi Tỉnh ủy, Khu dân cư Đức Xuân 4...

Khu dân cư thương mại chợ Minh Khai đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Với việc chú trọng công tác quy hoạch các dự án khu đô thị, khu dân cư không chỉ tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị thành phố mà còn đem đến môi trường sống tốt, đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị văn minh, hiện đại./.

Thu Cúc