PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn tập trung gỡ khó trong thu ngân sách nhà nước
Đến thời điểm này, tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Kạn còn chậm, chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch. Hiện các cấp, các ngành chức năng của thành phố đang nỗ lực triển khai các giải pháp để "gỡ khó”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Khó khăn bởi nhiều nguyên nhân

Từ đầu năm 2023 đến nay, cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Tuy nhiên, về kết quả tổng thu ngân sách nhà nước hết tháng 10/2023 mới đạt trên 163 tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán.

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách đạt thấp, trong đó một phần do tình hình kinh tế tăng trưởng chậm, địa bàn thiếu nguồn thu ổn định, bền vững; đồng thời nguồn thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn, trong khi thị trường bất động sản giảm sâu, nhu cầu thị trường thấp; cộng thêm việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ xe đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước; chính sách và giảm thuế GTGT 2% của Chính phủ… đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách của địa phương. Mặt khác, trên địa bàn thành phố hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ, hoạt động nhỏ lẻ, cầm chừng. Nhiều doanh nghiệp không có việc làm, không có nguồn thu ổn định, bền vững. Do khó khăn về tài chính, một số doanh nghiệp không nộp được tiền thuế nợ, một số doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh...

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia, một số công trình, dự án đầu tư công chưa đạt yêu cầu cũng ảnh hưởng đến nguồn thu của thành phố. Do các đơn vị chưa hoàn thành khối lượng nên chưa hoàn thành các thủ tục đóng thuế tại địa phương. Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công thành phố được giao hơn 308,248 tỷ đồng, đến ngày 16/10/2023 mới giải ngân đạt 63% kế hoạch. Khó khăn trong công tác giải ngân vốn của thành phố chủ yếu là trình tự lập thủ tục đầu tư, lập và phê duyệt quy hoạch qua nhiều bước thực hiện dẫn đến kéo dài; việc rà soát thực địa, việc thu thập khai thác hồ sơ tài liệu một số dự án gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian; do vướng mắc trong thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng; một số nhà thầu chưa tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công công trình theo tiến độ hợp đồng...


Thành phố Bắc Kạn vừa hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đối với 59 thửa đất tại Khu dân cư Thôm Dầy,
phường Sông Cầu

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch

Hiện nay, thành phố đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các thủ tục để tổ chức đấu giá đất Dự án khu dân cư Pá Danh, phường Huyền Tụng, đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách đã đề ra. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 9 công trình, dự án, gồm: Công an phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Đường vào hồ Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn; Phát triển đô thị tuyến đường tránh Cụm Công nghiệp Huyền Tụng; Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn; Khu dân cư Central Hill Bắc Kạn; Trụ sở Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Kạn; Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Dự án khu tập thể Tổng Tò, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới đang tập trung rà soát các nguồn thu của các tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; tập trung chống thất thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các đơn vị, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoạt động chuyển nhượng bất động sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch được giao để làm tăng thu ngân sách. Đồng thời, tập trung thu hết các khoản phát sinh, các khoản thuế được gia hạn, tiền sử dụng đất đấu giá vào ngân sách nhà nước; quyết liệt các giải pháp về thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn Tạ Thị Lan Anh cho biết, đơn vị đang tích cực rà soát tất cả các quỹ đất của thành phố để có phương án quản lý chặt chẽ không thất thoát. Đồng thời tiếp tục tham mưu đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu từ đất năm 2023; phối hợp quản lý việc trích nộp kịp thời các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với các dự án, công trình hiện còn phải nộp; chủ trì cùng các phòng, ban, các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân san ủi đất trên địa bàn để làm tốt công tác thu các loại phí san ủi đất theo quy định…

UBND thành phố cũng tổ chức nhiều cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn. Trong các cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố đã đôn đốc, yêu cầu cơ quan, đơn vị chuyên môn và các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các văn bản chỉ đạo của UBND và Chủ tịch UBND thành phố; chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thuế. Các phòng, ban, ngành tăng cường, quyết liệt hơn trong việc phối hợp với ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu, đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật thuế… Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo kế hoạch giải ngân các nguồn xây dựng các công trình; điều chỉnh, bổ sung, bố trí kinh phí để chi trả đầy đủ các khoản thuế, phí trong hoạt động xây dựng. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đảm bảo thực hiện đấu giá đất dự án Khu dân cư Pá Danh, phường Huyền Tụng đúng tiến độ.

Với những giải pháp căn cơ, quyết tâm chính trị cao, các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương của thành phố đang nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023./.

Thu Cúc