PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn thực hiện “Ngày không giấy hẹn” - trả kết quả giải quyết trong ngày vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần
Theo thông báo của UBND thành phố Bắc Kạn, tại Bộ phận Một cửa của thành phố Bắc Kạn hiện đã triển khai thực hiện “Ngày không giấy hẹn” - trả kết quả giải quyết trong ngày vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa của thành phố được hướng dẫn tận tình các bước thực hiện TTHC

Các TTHC được thực hiện “Ngày không giấy hẹn” bao gồm:

Cấp bản sao từ sổ gốc;

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được);

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch;

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp;

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp;

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản;

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

Thành phố cũng đã thực hiện “Ngày dịch vụ công trực tuyến” đối với các TTHC được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến toàn trình vào các ngày trong tuần theo lịch trực niêm yết tại Bộ phận Một cửa.

Còn đối với các TTHC được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện “Ngày dịch vụ công trực tuyến” - tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cụ thể như sau:

TT

Tên TTHC

Thời gian

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba

4

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thứ Ba

5

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba

6

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba

7

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba

8

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Thứ Sáu

9

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Thứ Sáu

10

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Thứ Sáu

11

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Thứ Sáu

12

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Thứ Sáu

13

Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

Thứ Sáu

14

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thứ Sáu

15

Hỗ trợ chi phí mai tang cho đối tượng bảo trợ xã hội

Thứ Sáu

16

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Thứ Sáu

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thứ Ba

18

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thứ Sáu

19

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Thứ Ba

20

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Thứ Ba

Thu Cúc