PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2020 của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định số 290-QĐ/TW), công tác dân vận tại thành phố Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng chí Trịnh Đình Sính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Sau khi Bộ Chính trị khóa X ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ chủ chốt của thành phố và các chi, đảng bộ trực thuộc; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, sao lục các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận gửi đến các chi, đảng bộ trực thuộc.

Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phụ trách công tác dân vận của Đảng bộ; đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố là Ủy viên BTV Thành ủy. Đảng ủy các xã, phường đều giao cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng khối Dân vận, phân công các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực công tác. Thành ủy luôn duy trì họp giao ban định kỳ (tháng/lần) giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường để kịp thời nắm tình hình quần chúng nhân dân, tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn và những vấn đề phát sinh tại cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đất đai, các công trình, dự án còn tồn đọng; giải quyết đơn thư đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân…

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được Hội đồng nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là quán triệt, triển khai và thực hiện tốt các nội dung được quy định tại Điều 5 và Điều 11 của Quy chế theo thẩm quyền và trách nhiệm. HĐND thành phố đã tổ chức được 22 kỳ họp thường lệ, 09 kỳ họp bất thường, 02 kỳ họp tổng kết và 02 kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thông qua và ban hành 196 Nghị quyết; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân qua hội nghị tiếp xúc cử tri; tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng giám sát; chất vấn và trả lời chất vấn…

Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, UBND thành phố đã tăng cường thực hiện cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước; thực hiện công khai minh bạch các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội; duy trì chế độ tiếp công dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với người đại diện của các tầng lớp nhân dân để tuyên truyền, giải thích về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc, nổi cộm người dân quan tâm; giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân đảm bảo đúng thẩm quyền, thời gian quy định… UBND thành phố cũng đã phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và 01 công chức Phòng Nội vụ phụ trách công tác dân vận; thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa UBND thành phố với Ban Dân vận Thành ủy, Quy chế phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể… Việc thực hiện sắp xếp các phòng chuyên môn được UBND thành phố thực hiện đúng theo quy định; các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; mỗi cơ quan đều cử 01 đồng chí phụ trách công tác dân vận.


Thực hiện tốt công tác dân vận, thành phố Bắc Kạn
đã xây dựng thành công 02/02 xã nông thôn mới

Thời gian qua, các cơ quan tư pháp thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế oan sai. Trong 10 năm, đã phát hiện và xét xử kịp thời, nghiêm minh 678 vụ án hình sự, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền thành phố.

Lực lượng vũ trang thành phố đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thành phố trong thực hiện công tác dân vận, phong trào “dân vận khéo”; nắm chắc tình hình nhân dân, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân; nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa”… của các thế lực thù địch.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng có sự đổi mới. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ủng hộ từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa…

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới đã có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận; tăng cường nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc ở địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước sớm được đưa vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, giữ mỗi liên hệ mật thiết với nhân dân, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa bàn./.

Hương Dịu