PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) đối với thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 17/1/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 10/TB-SNV về danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) đối với thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ theo số điện thoại 0209 3871 679 để được hướng dẫn và giải quyết.

Chi tiết xem tại đây./.

Dương Thái