PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 214/TB-STNMT về danh sách các tổ chức, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, 2 tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Gỗ Tài Anh có địa chỉ tại thôn Kỳ Vỹ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH Hợp Nhất có địa chỉ tại tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 14/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ tại tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bẳc Kạn./.

BH