PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với Mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với Mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo nội dung Thông báo số 100/TB-TTDVĐGTS ngày 11/5/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp, Mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn được đấu giá với hình thức, thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 16/6/2022.

Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 4, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu khảo sát thực địa khu vực mỏ khoáng sản đấu giá, liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 19/5/2022 đến ngày 20/5/2022.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp tục bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 31/5/2022.

Xem chi tiết tại đây./.