PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2022
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân vào ngày 25 các tháng 01, 02, 3, 4, 7, 8, 9, 12 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Nếu thời gian trên trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo (Đoàn ĐBQH không tham gia tiếp công dân các tháng 5, 6, 10, 11 do trùng vào thời gian họp Quốc hội).

Tại Thông báo nêu rõ lịch tiếp công dân của các vị ĐBQH. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho ĐBQH theo yêu cầu./.

BH