PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lịch tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của lãnh đạo Văn phòng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, về thời gian, buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 16h30.

Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân, trụ sở HĐND - UBND tỉnh; địa chỉ tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Về lịch tiếp công dân:

Lịch tiếp công dân thường xuyên: Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ phối hợp với Công an bảo vệ mục tiêu tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

Lịch tiếp công dân định kỳ: Chánh Văn phòng tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì lịch tiếp công dân sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Chánh Văn phòng đi công tác sẽ ủy quyền cho Phó Chánh Văn phòng tiếp công dân.

Lịch tiếp công dân đột xuất: Trong trường hợp xét thấy cần thiết đối với các vụ việc phức tạp, đột xuất, Chánh Văn phòng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch tiếp công dân, không theo lịch tiếp công dân định kỳ./.

BH