PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 04/TB-STNMT về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá là quyền khai thác khoáng sản là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ tại tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin về tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

Loại khoáng sản: Đá vôi;

Tên mỏ, vik trí khu vực: Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể;

Diện tích: 0,98 ha;

Giá khởi điểm: 3%.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/01/2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin liên hệ: Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02093.872.002./.

BH