PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo nội dung Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn
Ngày 20/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Thông báo số 20-TB/UBKTTU về nội dung Kỳ họp thứ 12.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận và các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thuộc Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Phong, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2020 - 2022, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; đồng chí Nông Quang Hải, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2020 - 2022, nguyên Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

Xem chi tiết Thông báo./.

Dương Thái