PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo tạm dừng hoạt động các hệ thống ứng dụng
Ngày 23/9/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh có Công văn số 145/TTCNTT&TT-KT thông báo tạm dừng hoạt động các hệ thống ứng dụng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, từ 18h00 thứ 6 (ngày 25/9/2020) đến 18h30 chủ nhật (ngày 27/9/2020), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Kạn sẽ tiến hành chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện dự phòng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Trong thời gian trên, các ứng dụng được triển khai tại Trung tâm tích hợp dữ liệu bao gồm: Hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thông tin thành viên; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Kạn; Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Hệ thống phần mềm một cửa, một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ cao; Hệ thống phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ; - Hệ thống phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; Hệ thống Công báo điện tử tỉnh Bắc Kạn và các hệ thống khác có liên quan sẽ tạm dừng hoạt động./.

Hồng Nhung