PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích
Tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TA ngày 31/10/2022, Tòa án nhân dân huyện Na Rì thông báo tìm kiếm chị Nông Thị Tươi, sinh ngày 17/6/1986, cư trú trước khi biệt tích tại thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Chị Nông Thị Tươi vắng mặt tại nơi cư trú từ cuối tháng 8/2016.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đề nghị chị Nông Thị Tươi sau khi biết được thông báo này thì liên hệ với Toà án nhân dân huyện Na Rì theo địa chỉ: Tổ nhân dân Cốc Coóc, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại 0209 3886 085 để giải quyết việc ông Nông Văn Tuấn, sinh năm 1963; địa chỉ thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích. Hoặc ai biết được tin tức về chị Nông Thị Tươi thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ như trên.

Thời hạn thông báo tìm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên không có tin tức gì của chị Nông thị Tươi thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích./.

Thu Cúc (tổng hợp)